TKOC - TechNetKlub

Download Report

Transcript TKOC - TechNetKlub

Riasztás.Előkészített válasz bizonyos eseményekre.
•
•
Alertet indíthat egy:
•
SQL Server esemény (LOG)
•
SQL Server performancia érték
•
WMI events
Alert végezhet:
•
Operátor értesítést
•
JOB indítás (válasz az eseményre)
• SSMS vagy sp_add_alert segítségével
• Példa: Event Alert - Windows
Application LOG-ban bejegyzett
esemény értesítése
• Példa: WMI alert – szabad
lemezkapacitás figyelése a HDDn
EXEC msdb.dbo.sp_add_alert
@name=N'AdventureWorks Transaction Log Full',
@message_id=9002, @delay_between_responses=0,
@database_name=N'AdventureWorks';
GO
• Job vagy feladat indítása (pl backup)
• Vagy/ÉS:
• Operátorok értesítése
EXEC msdb.dbo.sp_add_notification
@alert_name
= N'AdventureWorks Transaction Log Full',
@operator_name=N'SQL Admins',
@notification_method = 1;
GO
SQL 2005-től. Összefoglaló néven Dynamic Management Objects. Az SQL Server belső állapotát
monitorozhatjuk. Virtuális objektumok, a resource adatbázisban kapnak helyet.
Category
Description
sys.dm_exec_%
Execution and Connection
sys.dm_os_%
SQL OS related information
sys.dm_tran_%
Transaction Management
sys.dm_io_%
I/O related information
sys.dm_db_%
Database scoped information
sys.dm_exec_sessions - aktív kapcsolatok száma a szerverrel
sys.dm_os_performance_counters – performancia adatok elkérése az os-től
sys.dm_os_tran_active_transactions – aktív tarnazkciók
sys.dm_io_virtual_file_stats – I/O statisztika az adatbázis fájlokról
Sys.dm_db_index_usage_stats – indexek állapota
SELECT s.original_login_name,
s.program_name,t.wait_type,t.wait_duration_ms
FROM sys.dm_os_waiting_tasks AS t
INNER JOIN sys.dm_exec_sessions AS s
ON t.session_id = s.session_id
WHERE s.is_user_process = 1
AND t.wait_duration_ms > 3000;
SELECT * FROM sys.dm_os_wait_stats
ORDER BY wait_time_ms DESC;
•
•
•
•
•
CPU
Memory
Disk System
Network
SQL Server Counters
Object
Counter
Instance
Kapacitástervezés és teljesítményhangolást segítő eszköz az SQL Serverben
Data Collector
Performance Counter
SQL Trace
T-SQL
Data Collector
Performance Counter
SQL Trace
T-SQL
Data Repository
Centralized Data Storage
Reporting
Roles for the Management Data Warehouse:
Role
Description
mdw_admin
Full access to the management data warehouse
mdw_writer
Write and read access. Needed by data collectors
mdw_reader
Read access. Needed by users accessing Reports
Roles for Configuring the Data Collector:
Role
Description
dc_admin
Full administrator access to the configuration
dc_operator
Read and update access to the configuration
dc_proxy
Read access to the configuration
Beépített riportok, melyek a Management Studio segítségével gyorsan hozzáférhetőek:
• Disk Usage Summary
•
Lemezhasználat, fájlok növekedésének a figyelése
• Query Statistics History
•
Lekérdezések figyelése: CPU, Duration, Reads, Writes
• Server Activity History
•
CPU, Memory, Disk and Network I/O
•
SQL Server Waits and SQL Server Activity